Čo je lokálny zdroj a ako ho môžu využiť podnikatelia?

Poznáte pojem lokálny zdroj? Zistite, ako ho môžete využiť vo vlastnej prevádzke, aké sú podmienky a aké výhody vám prinesie.

 

Čo je lokálny zdroj?

Pojem lokálny zdroj sa objavil v energetickom zákone v roku 2019 a predstavuje zariadenie na výrobu elektriny, ktorá má slúžiť na vlastnú spotrebu. Môže ísť napríklad o budovu skladu alebo nákupné centrum, ktoré si nainštaluje fotovoltické panely a s ich pomocou si bude vyrábať elektrinu, ktorú aj spotrebuje. Lokálny zdroj musí vyrábať energiu iba z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú voda, vietor, slnko, biomasa, bioplyn alebo geotermálna energia.

O zavedenie konceptu lokálneho zdroja bojovali dlhé roky zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Zároveň ide tento koncept ruka v ruke s najnovšími európskymi trendami v energetike, kde sa snažia o sebestačnosť, podporu decentralizovanej energetiky a ekologickejšie možnosti výroby energie. Hlavnou ideou je spojiť výrobcu a spotrebiteľa do jednej osoby, aby si energiu mohol sám vyrobiť aj spotrebovať.

 

Pozor na zmeny lokálneho zdroja od apríla 2022

Do apríla 2022 vyzerali základné podmienky lokálneho zdroja takto:

  • Zákon obmedzuje maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja na 500 kW.
  • Inštalovaný výkon lokálneho zdroja nesmie byť väčší ako maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta. To znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať.

Čo ak by ste predsa len vyrobili viac energie, než spotrebujete? Aby sa nadbytok energie nepovažoval za neoprávnenú dodávku elektriny do siete, môžete odovzdať maximálne 10 % svojej výroby. Ak by ste chceli týchto 10 % nadbytočnej energie predať, museli by ste sa stať podnikateľom v energetike.

 

Čo priniesli zmeny?

Prvá zmena je pozitívna – zrušilo sa obmedzenie na maximálny výkon 500 kW, takže veľkosť výkonu je obmedzená len výškou, ktorá nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu.

Druhá zásadná zmena sa dotkla prebytkov vyrobenej energie. Doteraz platilo, že do siete môžete odovzdať prebytok do 10 % svojej výroby. Po novom je to však tak, že ak do siete dodáte akýkoľvek prebytok energie, musíte sa stať podnikateľom v energetike, čo asi nie je hlavným cieľom podniku, ktorý si dal zriadiť lokálny zdroj. Môžete síce prebytky energie predávať, a aj viac než pôvodných 10 %, ale je to v podstate ďalšia podnikateľská činnosť, ďalšia byrokracia a nové procesy a takisto povinnosť riadiť sa podľa energetického zákona. Zostáva už len na vás, či do niečoho takého pôjdete alebo radšej zregulujete na nulu, aby ste neodovzdávali nič naviac.

 

Formy podpory pre lokálny zdroj

Lokálny zdroj zatiaľ nie je nijako dotovaný ani nemá nárok na výkup elektriny za špeciálnu cenu. Nejaké benefity predsa len ponúka:

  • Lokálny zdroj má právo na bezplatné a prednostné pripojenie do distribučnej sústavy pred inými zariadeniami na výrobu elektriny.
  • Výrobca má takisto právo na bezplatnú výmenu elektromeru, ktorý je schopný zaznamenať odobraté množstvo elektriny zo sústavy a tiež množstvo elektriny dodanej do sústavy.
  • Ak vyrobíte do 1000 MWh ročne nemusíte platiť TPS (tarifa za prevádzkovanie systému). Tá je pre rok 2022 stanovená na 15,90 eur/MWh.

Získajte cenovú ponuku info@solarcompany.sk
This is default text for notification bar