OZE ako alternatíva k ruskému plynu?

Znepokojujúca vojnová situácia na Ukrajine, rastúce úrokové sadzby, zvyšujúce sa ceny uhlíka a ostatných fosílnych palív. Ovplyvnia tieto faktory v nasledujúcom období dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie (OZE)?

 

Môžeme čakať zvýšenie dopytu po fotovoltike?

Momentálna situácia nasvedčuje tomu, že dopyt po OZE by mohol v blízkej budúcnosti vzrásť. Krajiny hľadajú riešenia, ako znížiť závislosť nielen na ruskom plyne, ale celkovo na fosílnych palivách ako hlavnom zdroji vo vykurovacom sektore. K tomu sa pridáva Európska únia, ktorá už dlhodobo upozorňuje na tému globálneho otepľovania, vydáva odporúčania a stanovuje klimatické ciele. Zdá sa, že všetko hrá v prospech OZE, no je to naozaj tak?

Výskumníci z Nemecka a Švajčiarska vo svojej správe upozornili, že to môže mať opačný efekt. Náklady na OZE sa vďaka verejnej podpore a dotáciám počas rokov výrazne znižovali, a preto vlády postupne zvoľnili v tejto podpore. Výskumníci sa obávajú scenáru, že teraz sa pozornosť vlád viac zameria na rastúce ceny uhlíka a v kombinácii so zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami, OZE môžu stratiť na konkurencieschopnosti.

 

Európa hľadá riešenia, ako nahradiť fosílne palivá

To, či sa používanie OZE spomalí alebo nie, bude z veľkej časti záležať na vládach jednotlivých krajín, ale aj EÚ ako celku. Tá už dávno upozorňuje na čoraz rýchlejšie klimatické zmeny. Medzinárodný panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil vo februári správu o dopadoch týchto zmien. Správa uvádza, že záchrana planéty čoskoro už nebude možná a v dôsledku globálneho otepľovania bude každoročne zomierať viac ľudí na vlny horúčav, choroby, extrémne počasie a znečistenie ovzdušia.

Nemožno poprieť, že aj aktuálne udalosti prinútili väčšinu európskych krajín ešte hlbšie sa zamyslieť nad alternatívnymi riešeniami k vykurovaniu plynom. Wuppertalský inštitút zverejnil štúdiu, aké kroky by Nemecko malo podniknúť, aby sa do 13 rokov úplne odklonilo od používania fosílnych palív na vykurovanie.

I mnoho ďalších odborníkov upozorňuje na podporu OZE ako jednom z najpriaznivejších riešení. „Súčasná politická situácia, konflikt na Ukrajine a s ním spojné ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska a nutnosť dramatického zníženia závislosti na zemnom plyne, nás opäť privádza k potrebe významne navýšiť podiel OZE. Musíme zelené zdroje prestať vnímať len ako doplnok k jadru.“ Vyjadrila sa Lucia Palmanová, koordinátorka SAPI pre politiku OZE.

A ako vidíte blízku budúcnosť OZE vy?

Získajte cenovú ponuku info@solarcompany.sk
This is default text for notification bar